Sikkerhedsinstruks Juniortræf Tinglev September 2013

 
Ingen deltager må befinde sig i ruinbyen uden følge af en instruktør.
Finder dette sted bliver der rette kraftig en henvendelse til den ansvarlige instruktør
for det enkle korps.
Har dette ingen virkning bortvises den enkle deltager.
 
Kørsel på området max være 30km og kun med blink (uden horn)
 
Al kørsel fra skole til indsatser skal følge gældende regler for kørsel på offentlig vej.
 
Køretøjer placeres på en sådan måde at deltaget ikke udsættes for røg fra åben ild.
 
Instrukser for sikkerhedsfolkene skal følges.
” Sikkerhedsinstrukser er skrevet på hvert enkelt øvelsesoplæg ”
Sikkerhedsmanden kommer fra markeringsholdende og ved indsatser
med indvendig slukning står (SIK)klar med fuld indsatsbeklædning og fult åndedræt
klar til at trænge ind i bygningen såfremt dette menes påkrævet.
 
Henstillinger fra opsynsmanden fra skolen skal følges.
 
Ordet ” Stop øvelsen, siges 2 gange ” skal alle deltager mødes ved det køretøj de er kommet i
til øvelsen.
 
Markeringsfolk må ikke uden godkendelse fra markeringsleder lave om
på den enkle øvelse.
 
Ved uheld stoppes øvelsen øjeblikkeligt og alle deltager fjerner sig fra øvelsen.
Der kan ringes til 1-1-2 fra en de telefonbokse der står på området (Kort 1-3)
eller fra egen mobiltelefon.
 
Førstehjælpsudstyr findes på markerede område på kortet.
( sikkerhedspersonen skal sætte sig ind hvor udstyret befinder sig )
 
Der tages kontrakt til den ansvarlige instruktør fra det korps hvor den
skadelidte kommer fra og efterfølgende til øvelsesledelsen.
Det er den ansvarlige instruktør der bestemmer hvorvidt personen skal køres
på skadestuen og efterfølgende tager kontakt til forældrene.
 
 
 
Øvelsesledelsen Juniortræf 2013 Tinglev.
Landstræf for Junior- og Ungdomsbrandkorps 2011